Rodinná mediácia 


 • Rodinné a partnerské spory
 • Rozvod
 • Úprava styku k maloletým deťom
 • Starostlivosť o deti
 • Výživné
 •  Vysporiadanie spoločného majetku manželov
 • a pod.Mediácia v tejto oblasti je vhodná predovšetkým na riešenie sporov: 


 • Pre dosiahnutie dohody o výchove neplnoletých detí
 • Pre dosiahnutie dohody o styku rodičov s neplnoletými deťmi
 • Pre dosiahnutie dohody o výške výživného
 • Pre obnovenie komunikácie medzi vzájomne odcudzenými manželmi
 • Pre dosiahnutie dohody o rozdelení spoločného majetku manželov
 • a iné