Obchodná mediácia 


 • dodávateľsko – odberateľských vzťahov
 • spoluvlastníckych vzťahov
 • finančných operácii
 •  a pod.
Mediácia v tejto oblastie je vhodná na riešenie sporov: 

 • nezaplatenia faktúr
 • neplnenia dohodnutých zmlúv (napr. zmluva o dielo)
 • neplnenia termínov
 • reklamácii z obchodných vzťahov medzi PO
 • neplnenia iných záväzkových vzťahov
 • spoluvlastníckych vzťahov medzi majiteľmi
 • kooperačných vzťahov
 • a iné