Občianske spory 


  • Susedské spory
  • Spory obec – občan
  • Nelegálne skládky odpadu
  • Vandalizmus
  • Spory z nárokov vzniknutých pri porušení práva na ochranu osobnosti
  •  a pod.