Referencie od klientov 

Rodinná mediácia 

"Som matka 11-ročnej dcéry, ktorú vychovávam sama. Pani mediátorku som oslovila, nakoľko som potrebovala od jej otca zvýšiť výživné.  Mediácia prebiehala v príjemnom duchu, po niekoľkých sedeniach sme prišli k dohode.  Mediačnú dohodu predložím súdu na schválenie.  Jednanie bolo rýchle, účinné a získala som pre dcéru aj peniaze, ktoré potrebovala na svoje športové aktivitiy. Mediáciu odporúčam."   Zuzana, Prešov Firemná mediácia 

"Zamestnávateľ ma preradil na nové pracovisko, na ktoré som kvôli chorobe manželky nemohol dochádzať.  Keďže by som musel dať výpoveď, obrátil som sa na p. mediátorku, ktorá oslovila môjho zamestnávateľa, spoločne sme si vysvetlili celú situáciu, dohodli sme sa na mojom inom vyhovujúcom pracovnom zaradení.  Zamestnávateľ bol rád, že som neodišiel a ja sa teším, že môžem viac času tráviť s chorou manželkou a zároveň robiť naďalej prácu, ktorá má baví. Ďakujem :)"  Peter, Prešov  

Obchodná mediácia 

"Klient nám dlhodobo nevyplatil peniaze, čím nás dostával do platobnej neschopnosti. Situáciu sme potrebovali rýchlo vyriešiť, nakoľko klient nereagoval na žiadne výzvy. Oslovili sme pani mediátorku, ktorej sa podarilo dotiahnuť klienta za jeden stôl.  Zistili sme, že situácia má riešenie. Zopár sedení vyriešilo to,  o čo sme sa dlhodobo snažili. Nastavili sme splátkový kalendár, ktorý funguje."  Rasťo, Košice