O mne Moje krédo: 
"Spor je problém, ktorý treba riešiť, nie bitka, ktorú treba vyhrať."Ako mediátorka som povinná viesť mediáciu nezávisle, nestranne, čestne a svedomite a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom mediácie. Som certifikovaná mediátorka zapísaná v  registri mediátorov  Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 1893


Špecializujem sa na

 • obchodné a pracovné spory,
 • firemnú mediáciu, 
 • majetkové spory 
 • občianske spory
 • rodinnú mediáciu.  
Nevykonávam mediáciu v spotrebiteľských sporoch. 


 • Absolvovala som  akreditované vzdelávanie mediátorov, pričom neustále na sebe pracujem a vzdelávam sa v oblasti ľudských zdrojov, interpersonálnej komunikácie, riešenia konfliktov, verbálnej a neverbálnej komunikácie a iných zručností potrebných pre výkon mediátora. Pôsobím ako konzultant, mediátor, facilitátor v komerčnej aj súkromnej sfére.  Mám skúsenosti s vyjednávaním dohôd, riešením sporov a konfliktných situácii.
 • Som členkou Asociácie mediátorov Slovenska.   
 • Mám bohaté skúsenosti s obchodovaním, vedením obchodných stretnutí, vyjednávaním, riešením obchodných a pracovných konfliktov.  
 • Venujem sa biznis koučingu, som absolventkou Business Coaching College v Bratislave.
 •  Som lektorkou obchodníckych a predajných školení, ďalej školím soft skills, témy koučingu a mediácie.


Študovala som na Prešovskej univerzite v Prešove, fakulta manažmentu, odbor Manažment ľudských zdrojov a na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ekonomická fakulta, odbor Podnikanie v malých a stredných podnikoch.


Vyše 25 rokov pracujem v obchodných spoločnostiach, momentálne od roku 2010 aj ako riaditeľka a prokuristka medzinárodnej obchodnej spoločnosti – obchodného zastúpenia pre Slovensko v spoločnosti TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. Prešov, kde okrem iného vediem tím obchodných zástupcov po celom Slovensku.  


 

Ďalšie vzdelávanie, odborné kurzy a semináre:

 • Mediátor -akreditovaný vzdelávací program  (200 hodín) 
 • Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsob ich riešenia v mediácii (8 hodín)
 • Príklady praktických riešení v mediácii na konkrétnych kazuistikách (8 hodín)
 •  Mediácia a spolupracujúce profesie (2020 -  3. dňový workshop pod záštitou Simars) 
 • Mediácia na pulze času - Medzinárodné odborné sympózium (2019) 
 • Facilitácia - vedenie stretnutí I. (16 hodín) 
 • Lektor - akreditovaný vzdelávací program (100 hodín)
 • Biznis koučing – medzinárodný certifikovaný výcvik ACSTH  (60 hodín)
 • Manažment a leadership
 • Profesionálny obchodník
 • Tajomstvo uzatvárania predaja