Mediačný koučing: 

 1. predmediačný koučing 
 2. mediačný koučing 
 3. postmediačný koučing 

Mediácia, ako akýkoľvek iný právny proces, si vyžaduje pripravenosť. Mediačný koučing napomáha stranám sporu počas celého procesu a mentálne ich posilňuje k zvládaniu ťažkých situácii, ktoré sa počas mediácie vyskytnú.  


1. Predmediačný koučing pomáha stranám sporu: 
 • mentálne sa pripraviť na mediáciu 
 • ujasniť si a definovať záujmy a potreby 
 • pripraviť sa na konverzáciu počas sporu
 • naučiť sa hovoriť, sebaobhájiť a efektívne komunikovať 
 • získať jasnejšie chápanie procesu mediácie 
 • rozšíriť svoje schopnosti tvoriť návrhy a riešenia 

2. Mediačný koučing pomáha stranám sporu:  
 • pracovať s prekážkami, ktoré sa vyskytnú počas mediácie - napr. emocionálne vyčerpanie
 • pochopiť dôvody, prečo strana sporu cíti, že jej potreby nie sú vypočuté
 • hľadať nové možnosti riešení z iného uhla pohľadu 
 • obnoviť stratenú dôveru vo vyriešenie sporu 

3. Postmediačný koučing pomáha: 
 • stranám pri riešení prípadných nežiadúcich reakcií v nadväznosti na proces mediácie
 • pokračovať v rozvoji vzťahu, posilnení komunikácie s druhou stranou 
 • spolupracovať so stranami o akýchkoľvek nesplnených alebo nevyriešených otázkach, ktoré sa stali zjavnými po procese
 • podporuje dodržiavanie podmienok výsledku mediácie