Biznis koučing 

Špičkové spoločnosti už dnes poznajú a chápu hodnotu svojich ľudí a investujú do ich výkonnosti, pohody a profesionálneho rozvoja. Chápu, že šťastná pracovná sila je produktívnejšia. Koučovanie je jedným z najlepších nástrojov, ktoré majú spoločnosti k dispozícii, aby priniesli zmenu a transformáciu svojich zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť Vašej firmy je biznis koučing zameraný na zlepšenie výkonnosti Vašich ľudí.


Čo je biznis koučing?

Bežná mylná predstava o biznis koučovaní je, že sú biznis kouč je biznis expertom. Zatiaľ čo veľa biznis koučov má rozsiahle znalosti a skúsenosti z biznisu, nemusia byť odborníkmi priamo Vo vašom odbore, aby poskytovali kvalitné koučovacie služby. Základnou filozofiou biznis koučingu je, že jednotlivci, ktorí sa zúčastňujú na koučingu, či už ide o generálneho riaditeľa, alebo vedúceho pracovníka, sú odborníkmi v ich biznise. Úlohou kouča je pomôcť im pri tvorbe vlastných riešení, stratégií a akčného plánu na zlepšenie podnikania.

Biznis kouč ponúka objektívnu, nestrannú zodpovednosť za realizáciu plánu, poučenie z výsledkov, revíziu plánu a ďalšie kroky. Dobrý biznis kouč tiež pomôže vytvoriť štruktúry zodpovednosti, ktoré povzbudia jednotlivcov, aby podnikli dôsledné kroky na zlepšenie ich výkonnosti a celkového výkonu spoločnosti.

 

Pre koho je biznis koučing?

Biznis koučing je pre spoločnosti alebo organizácie, ktoré chcú investovať do rastu a rozvoja svojich ľudí. Biznis koučing vidia ako strategickú iniciatívu na zlepšenie firemnej kultúry.

Biznis koučing je často zameraný na nápravu špecifickej bolesti v organizácii, ako je vysoká fluktuácia pracovníkov, znížená morálka, vyhorenie zamestnancov, zlá komunikácia alebo zníženie predaja. Všetky tieto otázky je možné riešiť dobre navrhnutým koučovacím programom.

V závislosti na potrebách a cieľoch spoločnosti môžu byť biznis koučingové  programy vytvorené tak, aby priamo ovplyvňovali vrcholových manažérov, stredných manažérov a dokonca aj rádových zamestnancov.

 

a)   Biznis koučing pre vrcholových manažérov

Biznis koučing pre vrcholových manažérov sa bežne označuje ako executive koučing alebo leadership koučing. Spoločnosti investujú do koučingu pre svojich manažérov, pretože sú najvyšší platení jednotlivci v spoločnosti a tí, ktorí sú zodpovední za vytváranie zmien v rámci organizácie.

 

b)   Biznis koučing pre stredných manažérov

Biznis koučing pre stredných manažérov sa bežne označuje ako leadership koučing, pretože zámerom koučingu môže byť zlepšenie schopnosti stredného manažéra viesť ľudí alebo pripraviť stredného manažéra na nadchádzajúci vzostup na vyššiu pozíciu.

 

Cieľ

Cieľom biznis koučingu pre firmu je dosiahnuť väčšiu jasnosť, zameranie a výsledky. Je to podobné life koučingu, ale odohráva sa v podnikateľskom prostredí a je v protiklade s cieľmi jednotlivca, zvyčajne sa zameriava na ciele podniku ako celku a jeho úspech.

 

Výhody biznis koučingu

 • Lepšia firemná kultúra
 • Strategický prístup
 • Vzájomná podpora
 • Vyššia výkonnosť
 • Zlepšenie tímovej spolupráce
 • Lepšia komunikácia, spoločné chápanie vízie
 • Veľmi vysoká vzájomná dôvera
 • Lepšia medziľudská diskusia medzi vedením a zamestnancami

 

Individuálne výhody

Biznis koučing neprináša výhody len pre firmu ako takú, ale napomáha aj osobnému rastu jednotlivcov. Medzi individuálne výhody, ktoré sú viditeľné, patrí zvýšenie a zlepšenie:

 • Sebaúcty / sebavedomia
 • Vzťahov
 • Komunikačných zručností
 • Interpersonálnych zručností
 • Výkonnosti práce

Medzi ďalšie oblasti, o ktorých sa hovorí, patria:

 • Rovnováha medzi prácou a životom
 • Kariérne možnosti
 • Osobná organizácia
 • Biznis manažment
 • Riadenie času

Dohodnite si stretnutie, spoločne navrhneme vhodný koučovací program pre Vašich zamestnancov podľa Vašich predstáv!