Rozvod? A čo s deťmi?


Nenechajte o svojich deťoch rozhodovať súd! 

Predstavte si, že bez toho, aby sa Vás niekto pýtal, Vám vezmú deti. Alebo ešte horšie, bez toho, aby sa niekto pýtal ich, zoberú im rodičov.  Ako by ste sa cítili Vy? A viete sa vžiť do pocitov Vašich detí?

Tak, ak už Vaše manželstvo dospelo do štádia, kedy neviete so svojim partnerom zdieľať jeden priestor, skôr, ako pristúpite k rozvodu, zastavte sa a zamyslite sa, čo bude s Vašimi deťmi. Nechcete predsa, aby o nich rozhodol súd.  Sú to VAŠE deti! A tak, ako majú matku, majú aj otca. Ak nie ste Vy alebo Váš partner notorický alkoholik, alebo o deti nemáte záujem, potom určite budú chcieť s druhým rodičom tráviť čas aj po rozvode, rovnako ako s Vami. Oni chcú mať svoje detstvo. Myslite preto hlavne na nich.

Veď aj zákon predpokladá, že rodičia sa na starostlivosti o deti po rozvode dohodnú. Je veľmi dôležité v období rozvodového konania spolupracovať s partnerom. Manželstvo môže rozviesť iba súd a nesmiete zabúdať na to, že súčasťou rozhodnutia o rozvode je aj úprava výkonu a rodičovských práv a povinností k Vašim maloletým deťom na čas po rozvode. A preto je dobré, ak máte už vopred pripravenú rodičovskú dohodu, ktorej znenie dáte súdu na schválenie. K takejto dohode môžete dospieť v mediačnom konaní.  Dohodnete sa, či deti budete mať v osobnej, alebo striedavej starostlivosti, kto bude zastupovať dieťa, kto spravovať jeho majetok, kto ako platiť výživné a ostatné výdavky. Vaša dohoda musí byť v súlade so zákonom, pretože súd bude prihliadať tak na citové väzby dieťaťa, na jeho vývinové potreby, ako aj na jeho práva byť rovnako s obidvoma rodičmi. Ak tieto podmienky rodičovská dohoda nebude zohľadňovať, súd nemusí túto dohodu schváliť .

Vyzerá to jednoducho, no častokrát nie je. Vstupujú do toho emócie, pocit krivdy, hnev, možno aj zúfalstvo. Ale ak ste ochotní sadnúť si za jeden stôl, prostredníctvom mediátora si vysvetliť svoj pohľad na danú situáciu a pochopiť cítenie druhej strany, potom ste na dobrej ceste k dohode.  

Vaše deti ostanú už navždy Vašimi deťmi a ešte aj dlho potom, ako budú už dávno dospelé, Vás budú potrebovať. Ukážte im, že to, že ste sa rozhodli ich splodiť nebolo náhodou, a možno aj bolo, ale priviedli ste ich na tento svet a starať sa o nich je to najlepšie, čo pre nich môžete urobiť. Deti potrebujú matku aj otca. Ak Vy už nechcete byť spolu, tak sa DOHODNITE na tom, ako s Vami budú tráviť čas Vaše deti.

Aj v tomto Vám vie pomôcť mediácia.