Odkiaľ pochádza konflikt?

Konfliktný je ten druhý, určite nie ja! Ja sa viem dohodnúť - toto si vravíme všetci. Ak máme s niekým konflikt, znamená to, že sme sa do neho chtiac či nechtiac dostali nejakým pričinením sami. Pre konflikt je ale typické, že nemusí byť nevyhnutne negatívny. Ak dokážeme pochopiť, kde je jeho zdroj, môžeme efektívnejšie zmapovať stratégie na jeho riešenie.

Aké sú teda zdroje konfliktov?

1.       Konflikt informácií 

Ak máte málo ale nesprávne informácie, môže to byť zdrojom konfliktu. Nie je nám jasné, čo máme robiť, ako to máme robiť a tým vytvárame chybné závery a rozhodnutia. Vznikajú, keď:

·         Máme nedostatok informácii

·         Informácie sú nejasné

·         Niečo predpokladáme bez overenia zdroja

·         Pracujeme s dezinformáciami

·         Tvárime sa, že informácia k nám nedošla

 

2.       Konflikt záujmov 

To, čo potrebuje a chceme nemusí chcieť a potrebovať nevyhnutne aj iná osoba. A častokrát ani nechce a nepotrebuje. Každý máme svoje potreby. Konflikt tu môže vzniknúť, ak:

·         Máme rôzne potreby a záujmy, ktoré sú navzájom nezlučiteľné

·         Neakceptujeme záujmy a potreby druhej strany

·         Naše záujmy a potreby sú pre nás natoľko dôležité, že sme ochotní ísť aj „cez mŕtvoly“

 

3.       Konflikt hodnôt 

Hodnoty súvisia s výchovou, morálkou, vlastným osobným kódexom, náboženstvom a kultúrou. Niekedy stačí pochopiť hodnotový rebríček iného človeka, aby sa spor vyriešil. Mať rešpekt voči hodnotám iného je umenie, ktorému sa je potrebné naučiť. Konflikt vzniká, ak:

·         Neakceptujeme kultúru a náboženstvo iného človeka

·         Etika a morálka je v protichode s naším uhlom pohľadu

·         Vlastné hodnoty nadradzujeme nad hodnoty iných

 

4.       Konflikt vzťahov 

Nežijeme na opustenom ostrove. Automaticky, ako sa zoznámime s nejakým človekom, vytvárame si o ňom určitú predstavu. Ak táto naša predstava nie je v súlade s človekom samotným, dostávame sa do rôznych konfliktov, ktoré vytvára:

·         Skreslené vnímanie

·         Neuspokojené alebo nevyslovené očakávania

·         Stereotypy

·         Postranné motívy

·         Antipatia

 

5.       Štrukturálny konflikt

Vzniká z nesprávneho pochopenia moci. Dôležité je uvedomovanie si hierarchie a z nej vyplývajúce zaradenia sa do štruktúry. Konflikt tu môže vzniknúť:

·         Z nesprávneho zadefinovania kompetencií, práv a povinností

·         Z neochoty  a strachu prijať zodpovednosť

·         Z nedostatočnej motivovanosti robiť niečo, čo sa od nás vyžaduje

·         Zo snahy až príliš riadiť druhých

·         Z nedôvery v schopnosti iných

 

Konflikty vznikajú z ktoréhokoľvek z týchto zdrojov a veľakrát aj z kombinácii viacerých. Je len na každom človeku, aby ich dokázal identifikovať, odosobniť sa a začať pozerať na konflikty z iného uhla pohľadu a s jasnou mysľou a chuťou vyriešiť ho.