Mobbing môže mať fatálne následky

V práci trávime minimálne 1/3 dňa a nie je žiadnou novinkou, že počas pracovných aktivít vzniká medzi kolegami množstvo konfliktných situácií.  Ak pracujú na spoločných úlohách, sú častokrát závislí jeden od druhého, úspech celého projektu závisí na vzájomnej informovanosti a dôvere, ktorých narušenie môže mať katastrofálne následky.  

K narušeniu spolupráce a následne dôvery dochádza z rôznych dôvodov.  Najčastejším dôvodom je snaha získania vlastného prospechu, či už v podobe finančného ohodnotenia, alebo pracovného postupu.  Veľakrát v tejto súvislosti dochádza na pracovisku k šikanovaniu, tzv. mobbingu.  

Mobbing znamená, že niektorí jedinci úmyselne na svojom pracovisku systematicky obťažujú inú osobu a znevýhodňujú ju počas dlhšieho časového obdobia.  

Môže ísť najmä o:  
  • verbálne útoky 
  • ohováranie
  • psychický nátlak 
  • vydieranie
  • poškodzovanie dobrej povesti 
  • izolovanie od kolektívu 
  • sexuálne obťažovanie a pod. 


Pre mobbing sa uvádzajú až 4 fázy:   

1. fáza -   nevyriešený konflikt:  
Konflikt, ktorý vznikol na pracovisku nie je riešený, padajú obviňovania a osobné útoky.  

2. fáza -  začiatok psychoteroru:
Nevyriešený konflikt sa stráca v pozadí, postihnutá osoba sa stáva cieľom systematického obťažovania, je izolovaná a marginalizovaná. To je sprevádzané stratou sebaúcty.

3. fáza - pracovné sankcie: 
Situácia sa zhoršuje.  Šikanovaná osoba stráca pôdu pod nohami, je neistá, často robí chyby, odrazu je považovaná za problematickú. Zo strany nadriadeného je postihovaná sankciami. prípadne až hrozbou ukončenia pracovného pomeru.   

4. fáza - vylúčenie: 
Tyrani dosiahli svoj cieľ.  Šikanovaný zamestnanec sám skončí pracovný pomer a odíde, alebo je s ním rozviazaný pracovný pomer, častokrát pod zámienkou neplnenia pracovných úloh.   


Mobbing v posledných rokoch dynamicky vzrástol. Ako ukazuje prax, ovplyvniť môže každého. Šikana na pracovisku je veľmi závažným problémom, ktorý dokáže hlboko zasiahnuť ľudskú dôstojnosť človeka. A nie len to. Môže viesť k vážnym zdravotným problémom.  

Ak trpíte neúnosným obťažovaním na pracovisku, RIEŠTE TO!  

Ak ste sa už obrátili na svojho nadriadeného a bezvýsledne,  nevzdávajte sa.  Riešením môže byť mediácia. Na rozdiel od súdneho pojednávania sa môže začať okamžite a zabrániť tak strate zamestnania, na ktorom Vám záleží.