4 mýty o mediácii:


Mýtus č. 1 – Mediátor je sudca  

Mediátor nie je sudca. Často majú klienti mylnú predstavu o tom, že mediátor je osoba, ku ktorej prídu, vyrozprávajú svoj problém, on ho zhodnotí a povie, čo majú robiť. Mediátor nesúdi, nerozhoduje. Mediátor vytvára bezpečné a produktívne prostredie, kde sa môžu strany dohodnúť a urovnajú svoj konflikt s tým, že zachovajú dobré vzťahy aj do budúcna.  

Mýtus č. 2 - Mediácia nie je dobrovoľná

Mediácia je dobrovoľným procesom. Môže byť odporúčaná súdom, ale vždy záleží len od sporových strán, či k nej pristúpia, alebo nie. Dobrovoľnosť zúčastniť sa mediácie má za následok, že výsledná dohoda, ku ktorej sa dospeje mediáciou, má trvalý charakter.

Mýtus č. 3 - Mediátori sú zaujatí

Jednou z hlavných zásad mediátora je nezaujatosť.  Ak si aj myslíte, že máte pravdu, úlohou mediátora nie je súhlasiť s Vami. To isté si myslí aj druhá strana. Presne preto mediátor nebude súhlasiť ani s jednou stranou. Nerozhoduje o tom, kto je zlý a naopak kto je dobrý. Jeho prácou je uľahčiť komunikáciu medzi stranami a vytvárať pozitívne prostredie, v ktorom sa obidve strany dokážu navzájom lepšie pochopiť.

Mýtus č. 4 - Mediácia ovplyvní výsledok prípadného súdneho konania

Ak sporiace strany nechcú pokračovať v mediácii, majú právo kedykoľvek mediáciu ukončiť a uplatniť svoje práva na súde, ak sa domnievajú, že lepší výsledok môžu dosiahnuť práve tam. Naopak, počas mediácie neplynie premlčacia a prekluzívna doba, t.j. mediačné konanie dáva stranám sporu čas na pokus o mimosúdne urovnanie bez toho, aby hrozilo premlčanie alebo zánik práv.