Účastníci mediácie 

  • strany sporu
  • mediátor
  • ďalšie osoby, ktoré môžu byť prizvané k mediácii (ak sa na ich účasti dohodnú obidve strany):
  - zástupcovia strán (napr. právny alebo zákonný zástupca)
  - znalci a experti (napr. právni, finanční poradcovia a pod.) 
  - špecialisti (napr. psychoterapeut)
  - osoby ovplyvnené konfliktom (napr. susedia, kolegovia)