Dá sa to aj bez súdovPrečo mediácia? save-time1png

 • je rýchla a neformálna 
 • trvá maximálne 6 mesiacov
 • počet stretnutí závisí od Vás 


silence1png
 • je dôverná - ide o neverejné stretnutie za účasti sporiacich sa strán a mediátora bez účasti verejnosti 


investment1png

 • lacnejšia ako súdny spor 
 • v závislosti od druhu sporu Vám môže ušetriť  niekoľko stoviek až tisíc €


court1png

 • je možné ju začať:
-  tak pred súdnym konaním, 

- počas súdneho konania, 

- ak je to účelné, aj po súdnom konaní hourglass1png

 • počas mediácie neplynie premlčacia a prekluzívna doba, 
 • t.j. dáva stranám sporu čas na pokus o mimosúdne urovnanie bez toho, aby hrozilo premlčanie alebo zánik práv 


gavel1png

 • pokus o mimosúdne urovnanie mediáciou nezbavuje strany sporu možnosti domáhať sa práv na súde


Pomôžem Vám v týchto sporoch: 
Mediácia - ako alternatívne riešenie sporov v súlade so zákonom 


 • Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, počas ktorého neutrálna a nestranná osoba - mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu s cieľom dosiahnutia dohody
 • Ide o uznávaný proces alternatívneho mimosúdneho riešenia konfliktov, a to aj v prípade, ak sú už podané žaloby a súdne pojednávania aktuálne. 
 • Mediácia aktívne napomáha riešeniu konfliktných a problémových situácii, vďaka ktorým sa zjednodušuje a uľahčuje komunikácia a vzájomné pochopenia sa.  
 • Mediácia garantuje vrátenie súdneho poplatku, ak sporové strany ukončia mediáciu schválením zmieru: 
     a) do začiatku pojednávania vo veci  samotnej vo výške 90% zo všetkých zaplatených poplatkov                                 
     b) po začatí pojednávania vo veci samotnej vo výške 50% zo všetkých zaplatených poplatkov


 Dohodnite si  stretnutie a vyriešte svoj spor rýchlo, spoľahlivo a diskrétne, bez drahých a zdĺhavých súdnych pojednávaní!